Birimler
İl Ambulans KKM Baştabipliği Disiplin İşleri
İl Ambulans KKM Baştabipliği Bilgi İşlem İstatistik ve Gelir İşleri
İl Ambulans KKM Baştabipliği Eğitim ve Denetleme Birimi
İl Ambulans KKM Baştabipliği Kalite Birimi
İl Ambulans KKM Baştabipliği Personel İşleri
İl Ambulans KKM Eğitim Birimi
İl Ambulans KKM Lojistik Destek Birimi
İstasyonlar
Komuta Kontrol Merkezi