Hedeflerimiz

1. Hastane öncesi ve hastaneler arası hasta transportunda Komuta Kontrol Merkezi, hava ve kara ambulansları ile idari birimde görev alan tüm personelin birbirleri ile olan koordinasyonunu arttırarak tam bir ekip çalışması halinde başarıya koşmalarını sağlamak.

2. Hastane öncesi acil sağlık hizmeti sunan tüm personelin, hizmet içi ve modüler eğitimleri tamamlayarak acil müdahale konusunda yeterliliği sağlamak.

3. Personelin tüm ihtiyaçlarının karşılanabildiği, modern ve bağımsız 112 istasyonlarının hayata geçirilmesiyle, personel motivasyonunu üst seviyeye çıkararak hasta ve çalışanların memnuniyetini arttırmak.

4. Komuta Kontrol Merkezinin fiziki ve teknolojik bakımdan, çalışan motivasyonunu arttıracak, nitelikli ve güvenli bir yapıya kavuşmasını sağlamak.

5.  Komuta Kontrol Merkezi çalışanlarının hizmet içi eğitimleri ve mesleki rol gelişim eğitimlerini tamamlayıp, operasyonu hızlı ve doğru yönetebilmelerini, ilgili kurumlarla işbirliği yapabilmelerini sağlayarak gerek istasyonda çalışan personelin gerekse hasta memnuniyetinin arttırılmasını sağlamak.

6.  Ambulansların teknik ve teknoloji donanımlarını iyileştirerek hizmet standardımızı yükseltmek.

7. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin il genelinde ulaşılabilirlik ve nitelikli sunumu açısından merkez ve perifer arasındaki farkı en aza indirmek.

8. İl genelinde Acil Sağlık Hizmetlerinin sunumundaki kalitemizi arttırmak üzere üniversiteler, kamu ve özel hastaneler ile işbirliği içinde ortak faaliyetlerde bulunmak.

9. Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarını sık sık ziyaret ederek çalışan motivasyonunu arttırmak, çalışmalarını yerinde gözlemlemek.

10. Yoğun Bakım Ambulansı,Yeni Doğan Ambulansı, Obez Ambulansı, Engelli Ambulansı gibi özellikli acil sağlık hizmeti sunabilecek birimler oluşturmak.

11. Topluma ilk yardım eğitimleri vermek. Hastan öncesi sağlık hizmetlerinin sunumu konusunda bilgilendirerek duyarlılıklarının artmasını sağlamak.

12. Afet ve olağandışı  durumlarla karşılaşıldığında hızlı ve etkin müdahale edebilmek amacıyla eğitim ve tatbikatlar planlamak.

13. Personelin güvenliğinin tehlikeye düşebileceği durumlar karşısında kolluk kuvvetleri ile işbirliği yapmak ve şiddete sıfır tolerans için caydırıcı yasal düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla çalışmalarda bulunmak.

14. Hastane öncesi acil sağlık hizmeti sunan personellerin deneyimlerini arttırmak, bilgilerini güncel tutmak amacıyla bölgesel, ulusal, ve uluslar arası bilimsel toplantı ve etkinliklere katılmalarını sağlamak.

15. Hastane öncesi acil sağlık hizmeti sunan personellerin motivasyonlarını arttırmak üzere eğlenceler, geziler, toplantılar ve benzeri etkinlikler düzenlemek.