2016 Öz Değerlendirme Toplantısı

Kalite Yönetim Birimi tarafından,  2016 yılı Öz Değerlendirme; geribildirim raporu ve analiz sonuçlarını paylaşmak üzere; İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Baştabibi Dr. Erkan AŞIK başkanlığında, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Osman ULUSAL' ın katılımı ile merkez ve ilçe 112 istasyonları kalite sorumlusu veya istasyon sorumlusu , komuta kontrol merkezi, eğitim birimi, idari birim ve lojistik destek biriminden birer katılımcıyla 18/08/2016 tarihinde Konya Bölge Araştırma ve Simülasyon Merkezi toplantı salonunda saat 10:00' gerçekleştirilmiştir.

        Toplantıda İstasyonların, Komuta Kontrol Merkezi ve diğer birimlerin değerlendirme sonuçlarının ayrıntılı olarak ele alınarak geribildirim raporları dağıtılmış, birimler sorunlarını ve çözüm önerilerini üst yönetimle paylaşma imkanı bulmuştur.

        Öz Değerlendirme sonucunda tam puan alan 17 istasyonumuza İl Sağlık Müdürümüz tarafından teşekkür belgesi verilmiştir.

16.jpg15.jpg12.jpg13.jpg11.jpg10.jpg8.jpg9.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg3.jpg2.JPG1.jpg